Back

reaktívne správanie u psa

Čo sú komunikačné prechádzky

Komunikačné prechádzky podporujú prirodzenú komunikáciu psov, čím zlepšujú ich komunikačné schopnosti. Majiteľom napomáhajú lepšie rozumieť psej reči a tým aj svojmu psíkovi, čo vedie k zlepšeniu vzájomného vzťahu.

Výhody komunikačných prechádzok

Komunikačné prechádzky učia majiteľov správne rozumieť psej reči. Okrem toho sa majitelia učia reagovať v situáciách na základe psieho správania. Prechádzky pomáhajú psíkom zbierať pozitívne sociálne kontakty. Učia ich nevyhrocovať možné konflikty a odchádzať z týchto situácií. Majiteľ a psík sa učia spolupracovať, čo výrazne ovplyvní ich vzájomný vzťah a spolunažívanie v meste. Taktiež sú skvelou príležitosťou k precvičeniu poslušnosti.

Pre koho sú komunikačné prechádzky vhodné

Komunikačné prechádzky sú vhodné pre psíkov každého veku, rasy a veľkosti. Obzvlášť vhodné sú pre mladé psy, ktoré sa od začiatku učia správnym sociálnym návykom a psej komunikácii. Bojazlivým psíkom prospievajú nabrať pozitívne skúsenosti z iných psov a cítiť sa lepšie medzi psami. Majiteľom reaktívnych psov dávajú možnosť pracovať na správaní psíka.

PRECHÁDZKY NA KTORÝCH JE PSÍKOM DOVOLENÉ SPRÁVAŤ SA AKO PSY.

Chcete sa pridať na komunikačnú prechádzku? Napíšte nám!