Back

Celkové zdravie mojich psov a s tým spojená aj strava bolo niečo, čo má vždy zaujímalo a snažila som sa to robiť čo najlepšie, ako som v danom čase vedela. Keď ku mne prišli informácie o kŕmení surovým mäsom, musela som o tom vedieť viac. Dávalo to celé zmysel, a tak som v roku 2012 nechala granule granulami a začala som kŕmiť Arkana surovým mäsom. Bolo to najlepšie rozhodnutie, aké som mohla urobiť a späť som sa už neobzrela. Jeho celkový zdravotný stav sa neskutočne zlepšil. Trávenie, problémy s dyspláziu kĺbu, artrózou a s tým spojené zápaly a bolesti. Všetko sa výrazne zlepšilo, keď som prestala počúvať veterinárov a šla si vlastnou cestou.

O moje skúsenosti by som sa touto cestou rada podelila a ukázala vám, majitelia psíkov, že kŕmenie surovou stravou nie je náročné. A ani nákladné. Pretože, to čo investujete do stravy pre svojho psíka ušetríte v budúcnosti u veterinára.

arkan

Prirodzená strava

Vo svete zvierat nájdete rôzne označenie prirodzenej stravy. Známe je aj pomenovanie: strava vhodná pre daný živočíšny druh. Tým sa rozumie, že každé zviera má svoju špecifickú potravu pre svoj druh. Bylinožravce sa pasú na lúkach plných rôznych bylín. Mäsožravce si lovia svoju korisť, ktorou je prevažne nejaký bylinožravec. A máme tu aj zvieratá, ktorých úlohou je starať sa o čistotu, aby nedochádzalo k šíreniu chorôb a tie sa živia aj zdochlinami. Každé zviera má svoju úlohu na zemi, v kolobehu prírodných zákonov.

Domestikované zvieratá to majú o niečo náročnejšie. Bola im odobratá možnosť nájsť si potravu akú chcú, akú potrebujú. Sú odkázané na človeka, aby im to zabezpečil. A človek vie vymýšľať rôzne veci. Aj vysoko priemyselne spracovanú potravu, ktorá ale už nemá nič spoločné s tým pôvodným, prírodným, čo by si vybralo zviera samé. Tieto krmivá sa často vyrábajú zo surovín, ktoré nie sú celkom vhodné pre daný živočíšny druh. Má to viaceré dôvody, najviac ale technologické a ekonomické. Tým, že zvieratá dlhodobo prijímajú suchú, vysoko spracovanú potravu odzrkadlí sa to na ich zdraví. Veľa zvierat začína trpieť chorobami v dosť nízkom veku života. Rozmohli sa najmä “civilizačné choroby” ako cukrovka, rakovina, obezita. Je to výsledkom stravy a spôsobom života.

Preto veľmi odporúčam každému majiteľovi, aby do jedálnička svojho psíka zaradil čo najviac prirodzenej a čerstvej potravy. Je niekoľko možností ako to dosiahnuť aj v rámci rozpočtu. Je potrebné sa tomu len otvoriť a chcieť. Zabezpečíte tak svojmu psíkovi oveľa kvalitnejší a aj dlhší život bez nutnosti tašky liekov.

Užitočné rady a návody

Zloženie stravy u psa

doplnky

FAQs