“Nosework SK je šport typu pachové práce, ktorý vychádza z K9 Nose Work americkej organizácie NACSW: inšpiráciou bol pre zakladateľov tréning a práca profesionálnych psov K9 – detekcia/vyhľadávanie špecifických pachov. Jednou z veľkých výziev spojených s prácou K9 je schopnosť psa pracovať v nových prostrediach a situáciách. Táto skutočnosť je v noseworku zohľadnená prostredníctvom rôznych terénov na vyhľadávanie a požiadaviek konkrétnych lokalít. Prostredie sa môže meniť i počas dňa v závislosti na zmenách počasia.

Koncept slovenského Nosework SK preberá pravidlá K9 Nose Work organizácie NACSW, z dôvodu jednotného postupu a rešpektu ku skúsenostiam a dlhoročnej práci noseworkových nadšencov v zámorí.”

Skúšobný poriadok Nosework SK

Aký špecifický pach v noseworku psy hľadajú?

Psy v noseworku vyhľadávajú éterické oleje. Na prvom stupni je to mäta. Na druhom stupni už aj aníz. Na skúškach tretieho stupňa sa pridáva ešte klinček.

Kde to psy hľadajú?

Psy tieto pachy vyhľadávajú v štyroch rôznych elementoch: interiér, exteriér, vozidlá a kontajnery.

Interiér je bežný vnútorný priestor ako napríklad kuchyňa, izba, dielňa, sklad, predajňa, kancelária, učebňa.
Exteriér je bežný vonkajší priestor ako napríklad, parkovisko, lúky, ihriská, vonkajšie okolie budov, hospodárske priestory, záhrady.
Vozidlá môžu byť osobné vozidlá, nákladné vozidlá, bicykel, autobus, vlak. Prehľadáva sa vždy len exteriér vozidla.
Kontajnery sú skupiny predmetov ako napríklad krabice, obaly od vajec, mlieka, batožiny, predmety dennej potreby.

Môže sa tomuto športu venovať každý pes?

Áno, môže. Psy sú od prírody vybavené používať nos. Je to ich primárny zmysel, ktorý najviac používajú. Až jedna osmina mozgu je určená na spracovávanie pachov. A to je dosť veľká časť. Psy dokonca vedia určiť z ktorej strany pach prichádza. Tak, ako my ľudia, vieme určiť z ktorej strany prichádza zvuk.

Samozrejme platí, že máme plemená, ktoré boli špecificky šľachtené na vyhľadávanie. Teda ich prirodzené vlastnosti ich predurčujú, že budú v danej aktivite veľmi šikovné. To ale neznamená, že to psy ostatných plemien nedokážu.

Aké výhody má tento šport pre psa?

Tým, že je hľadanie prirodzené správanie, dá sa s noseworkom začať v rôznom veku psa. Či už ako zábava pre šteniatka a mladé psy, alebo práve aj pre psích seniorov, ktorí sa už nemôžu venovať náročnejším aktivitám. Ňuchanie stimuluje mozog psíka. A stimulácia mozgu je veľmi dôležitá pre psychické zdravie a pohodu psíka počas jeho života. Ňuchaniu a spracovávaniu pachu sa venuje až jedna osmina mozgu. Čo je skvelý spôsob ako napríklad unaviť neunaviteľné šteniatko a nezaťažiť mu pritom veľmi pohybový aparát. U starších psov sa touto aktivitou dá predchádzať psiemu alzheimru, či demencii. Okrem toho táto činnosť pôsobí veľmi pozitívne u reaktívnych psov. Bojazlivým psom napomáha zdvíhať sebavedomie.

Nosework prináša samé výhody pre psíka každého veku.

Chcete sa venovať noseworku?

Začíname s noseworkom

ONLINE KURZ pre všetkých začiatočníkov, ktorí by sa chceli venovať noseworku.

Nosework pre pokročilých

ONLINE KURZ pre tých, ktorí už majú základy zvládnuté a chcú vedieť viac.

Tréningy Košice

Nevyhovujú vám online kurzy? Pridajte sa k nám na tréningy v Košiciach.