Back

Psík už pozná kliker, čo ďalej?

Ako prvé sa naučíte jednoduchý trik. Tento trik vám pomôže zoznámiť sa s prácou klikra, vyskúšate si načasovanie, prácu s odmenou ale taktiež to bude taký malý úvod k samotnému noseworku.

Trik, ktorý sa naučíte je dotyk nosa dlane (nosetouch). Ako na to:

  • pripravíte si opäť 15-20ks. Tie si dajte zo začiatku niekde za chrbát, aby sa psík nerušil ich prítomnosťou.
  • sadnete si pred psíka
  • psíkovi ponúknete otvorenú dlaň
  • väčšina psíkov je zvedavá, či v tej dlani nie je nejaké jedlo, takže prídu bližšie a oňuchajú ju. A tu je dôležitý moment. Ako sa psík priblíži nosom k dlani, tak kliknete a dáte mu odmenu. Prečo je ten moment taký dôležitý? Aby psík pochopil, ktoré je to konkrétne správanie za ktoré dostane odmenu, tak klik musí prísť v momente, keď to správanie vykonáva. V našom prípade, keď sa dotýka nosom dlane.
  • zopakujete to tých 15-20ks odmien
  • opäť ideálne trénovať viackrát do dňa
  • dôležité! Psík sa má dotýkať nosom dlane, nie vaša dlaň nosa psíka. Preto si dávajte pozor, aby ste v snahe mať ten dotyk neťukali vy psíkovi do nosa. Môžete akurát docieliť, že sa vašej dlane už nikdy nosom nedotkne, pretože mu bude to vaše ťukanie veľmi nepríjemné
  • stále platí, že zakaždým po kliku nasleduje odmena. Aj keby ste klikli zle.
  • ak by psík po pár odmenách veľmi váhal a nechcel ísť k dlani, môžete si to za chrbtom vymeniť a ponúknuť mu druhú dlaň