Back

Človek a pes sú dva rôzne živočíšne druhy, ktoré komunikujú svojou rečou. Aby bol tréning úspešný, je potrebné nájsť spôsob komunikácie, ktorý bude jasný a zrozumiteľný pre obe strany, spoločnú reč. Reč, ktorej rozumejú obe strany, človek a pes. Ktorá je jasná a zrozumiteľná. V tomto smere sa vo výcviku zvierat (nie len psov, ale všetkých zvierat) najviac osvedčil tzv. kliker tréning. V správnej terminológii sa tento spôsob tréningu označuje tréning prostredníctvom pozitívneho posilňovania. Nie je ale podstatné vedieť ako sa to volá. Dôležité je rozumieť, čo to znamená.

Kliker tréning

Kliker tréning je tréningová metóda vďaka ktorej je možné vytvoriť dialóg medzi psíkom a človekom, ktorému budú obidvaja rozumieť. Základným prostriedkom k vzájomnej komunikácií je používanie nejakého označovača (marker). Tento marker jasne, zrozumiteľne a jednoznačne označí správanie, ktoré sa majiteľovi páči a tým dáva signál psíkovi, že to bolo správne.

Zmyslom tejto metódy je sústreďovanie sa v tréningu na správanie, ktoré sa nám páči. Toto správanie sa označí nejakým označovačom (markrom), napríklad kliknutím klikrom. Pre psíka je to signál, že teraz urobil niečo dobré a dostane za to odmenu.

Viem si predstaviť, že veľa ľuďom to príde ako zbytočnosť, veď predsa psík dostane odmenu, prečo je potrebné niečo ešte označovať. Označovanie správania má výhodu v načasovaní. Psík rozumie označeniu, kedy prišlo, za aké správanie a odmena vo fyzickej podobe (napr. chutná mňamka) už môže prísť aj neskôr. Keď sa trénuje bez označovania, psík si odmenu môže ľahko spojiť s úplne iným správaním a nie vždy sa musí zhodovať s tým, za ktoré si my myslíme, že mu dávame odmenu. Pri clicker tréningu je jasné aj človeku aj psíkovi, ktoré správanie je žiadúce a za čo sa dostáva odmena. A to je tá najväčšia výhoda clicker tréningu. Jasná a zrozumiteľná komunikácia.

Najväčšou výhodou tejto metódy tréningu je, že psy sa učia vedome vytvárať nejaké konkrétne správanie a sú ochotné to robiť. Metóda je založená na princípe “môžeš niečo urobiť a získaš z toho odmenu”. Nie je to drezúra, kedy je zviera nútené do práce. Pri nútení do práce zviera veľmi rýchlo zistí, kedy nemusí, alebo že na neho nemá človek fyzicky dosah a spolupracovať ochotne nebude.

Pre zaujímavosť niekoľko videí tréningu so zvieratami:

 • Tréning slona v zoo – môžete si všimnúť, že slon dostal nejaký povel (forma gesta), ktorý vykonal. Následne je počuť také kliknutie a dostáva odmenu. Kliknutie predstavuje marker vo význame “urobil si to dobre” a následne prichádza odmena. A ako som písala vyššie, zvieratá pracujú ochotne. Slon sa v priestore prechádza slobodne. Keby nemal záujem o tréning, môže odísť.
 • Tréning hyeny v zoo – v tomto videu sa používa ako marker písknutie píšťalkou. Cviky, ktoré hyeny predvádzajú vo videu sú učené predovšetkým k spolupráci v rámci kontroly zdravotného stavu a ošetrovania. Učia sa napríklad aj natočiť krk a pritlačiť ho o mrežu pre možnosť odobrania krvi, podaní liekov a pod. bez nutnosti uspávania zvierat. Takto ochotnú spoluprácu je možné naučiť zviera vďaka kliker tréningu.

Verím, že som vás týmto veľmi nalákala na túto formu tréningu zvierat 🙂

Marker

klikerAby bol marker čo najviac funkčný a zrozumiteľný pre zviera, mal by byť čo najviac jednoznačný. Pod tým jednoznačný myslím, že by to mal byť nejaký zvuk, ktorý vie byť konštantný a úplne bežne sa v živote nevyskytuje. Najviac používaný je práve kliker. Preto sa táto metóda nazýva “ľudovo” aj kliker tréning.

Kliker je plastová krabička s plieškom, ktorý po stlačený vydáva zvuk kliknutia. Tým, že je tento zvuk jednoznačný, môže ho v tréningu so zvieraťom používať hocikto a zviera bude stále rozumieť jeho významu. Teda aj v prípade viacčlennej rodiny. Pre psíka bude mať zvuk klikru rovnaký význam, či už s ním klikne otec, alebo dcéra.

Mohlo by niekomu napadnúť použiť ako marker nejaké slovo, písknutie, lusknutie prstami a pod. Áno, aj to je možnosť a je popísaná nižšie. Je potrebné ale rátať s tým, že v takom prípade nie je zaručená presnosť, jednoznačnosť a stálosť použitého markra. Intonácia hlasu nemusí byť vždy úplne rovnaká a hlavne veľmi podlieha emóciám človeka. Tým sa mení zvuk markra a už nemá rovnaký význam pre psíka. Ďalším negatívom je, že nie je prenosný na iného človeka. Dvaja ľudia nedokážu povedať slovo, lusknúť prstami alebo zapískať rovnako.

Niekoľko pravidiel kliker tréningu

Aby bol celý kliker tréning úspešný, tak sa musí držať niekoľkých základných pravidiel:

 1. Po kliknutí klikrom nasleduje vždy odmena. To je dohoda medzi vami a vaším psíkom, ktorá musí stále platiť. Akonáhle psík niečo urobí za čo vy kliknete, musí nalsedovať odmena.
 2. Kliknutie prichádza za správanie psíka. To znamená, že prv vykoná správanie psík za ktoré sa použije marker a následne odmena. Kliker nefunguje ako prostriedok na privolanie si psíka, lebo vie že dostane odmenu. Kliká sa vždy za vykonané správanie.
 3. Presnosť je kľúčová. Kliknutie má prichádzať v čase, kedy psík robí správanie ktoré chceme aby robil. Napríklad, ak chceme naučiť psíka, aby chodil vedľa nás, tak kliknutie by malo byť za tú samotnú chôdzu vedľa nás. Teda, keď sa pohybuje človek a aj psík. Keď chceme psíka naučiť, aby sa zastavil, keď sa zastavíme, tak klikáme za státie. Stají majiteľ a aj psík. A s tým samozrejme veľmi súvisí aj to, že človek musí mať v hlave jasno, čo chce psíka naučiť 🙂

Ak máte pocit, že už ďalšiu pomôcku do ruky nezvládnete

Mám skúsenosti s tým, že ľuďom robí problém používať klasický kliker. Je to z dôvodu, že väčšinou majú plné ruky. Vôdzka, odmeny, hračky. A do toho ešte vedieť kliknúť v správnom momente dokáže byť náročné. Pre zjednodušenie je možné používať tzv. ústny kliker. Tým sa rozumie, že na označenie správania použijete nejaké slovo. Ideálne je používať krátke a zvukovo výstižné slovo. Najlepšie také, ktoré bežne v komunikácii nepoužívate. Môj ústny kliker je slovo “yes”. Zvykne sa používať aj české slovo “jo”. “Áno” nie je najideálnejšie slovo, pretože má dlhú hlásku a tým aj dlho trvá, kým ho poviete. A hlavne ho viete často používať v komunikácii a tým trošku motať hlavu psíkov.

Nech už sa rozhodnete používať akýkoľvek druh markra, postup zoznámenia psíka s markrom, jeho používanie a aj pravidlá sú rovnaké.

Veľmi stručný úvod ku kliker tréningu by sme mali. Teraz prejdeme k praktickej časti.

Úloha pre vás

Zoznámenie psíka s klikrom.

Postup

 1. Pripravíte si 15-20ks veľmi chutných odmien. Odmeny by mali byť chutné, malé, ideálne polomäkké až mäkké. Dôležité je, aby ich psík rýchlo zhltol.
 2. Sadnete si niekde doma, ideálne v čase, keď je doma kľud. Tým ľahko docielite, že psík za vami bude chcieť ísť. Aj preto, že bude cítiť chutné odmeny, ale aj preto, lebo ho nebude nič rozptyľovať.
 3. Kliknete klikrom a o sekundu na to mu dáte odmenu. Dôležité je, aby tam bola ta krátka pauza medzi zvukom a prichádzajúcou odmenou. Tým si psík vytvorí spojitosť (asociáciu) medzi zvukom klikra a tým, čo prichádza, odmenou.
 4. Akonáhle psík zje odmenu znova kliknete a dáte ďalšiu odmenu.
 5. Toto budete opakovať, kým budete mať odmeny. Najlepšie aspoň 3x do dňa, po dobu 2-3 dní.
 6. Po uplynutí tejto doby by si psík už mal vytvoriť asociáciu a podmienený reflex na zvuk klikru.

Niekoľko tipov

 • Zo začiatku držte ruku s klikrom za chrbtom (tým sa o niečo stlmí zvuk), aby sa psík náhodou nezľakol.
 • Nikdy nemierte klikrom na psíka. Nie je to diaľkové ovládanie 🙂
 • Snažte sa počas kliknutie držať obidve ruky pri sebe bez pohnutia. A až po kliknuti pohybujte rukou s odmenou. Psy sú viac vizuálne a skôr reagujú na pohyb ruky s prichádzajúcou odmenou, ako na zvuk klikra. A keď bude pohyb prichádzajúcej odmeny v rovnakom čase ako zvuk klikra, tak bude viac vnímať tú ruku, ako nejaké kliknutie.
 • Nehladkajte psíka medzi tým. Keď máte pri sebe odmeny a psík je sústredený na tie odmeny, čaká kedy bude ďalšie, tak hladkanie pôsobí pre neho veľmi rušivo. Tým sa kazí celý tréning. Pohladkanie si nechajte až na úplný koniec.
 • Nie je potrebné k tomu nič rozprávať. Úplne postačí len klikanie a dávanie odmien.

Ako viem, či psík rozumie významu klikru

Ako taký malý test, či psík rozumie významu klikru, môžete skúsiť kliknúť, keď sa psík na vás nepozerá. Ak sa psík v sekunde otočí smerom k vám a čaká odmenu, pochopil o čom je kliker. Samozrejmosťou je, že aj za to dostane odmenu. V tomto štádiu máte kliker “nabitý”. Tento test už nie je potrebné ďalej skúšať a môžete sa pustiť do ďalšieho trénovania. Ak sa tak nestane, neopakujte to. Vraďte sa znova k postupu zoznamovania psíka s klikrom.